Oferta

Oferta

Alfa Remont z Lubina zajmuje się produkcją i sprzedażą aparatury górniczej, którą tworzą urządzenia elektryczne służące do zasilania i automatyki górniczej. Oferujemy Państwu najwyższej jakości  sprzęt górniczy: rozruszniki kopalniane, rozdzielnice transformatorowe oraz aparaturę łączeniową. W swoim asortymencie posiadamy także górnicze sygnalizatory świetlne oraz całe zestawy do kierowania sygnalizacją.

Zależy nam na tym, by oferowane przez nas urządzenia dla górnictwa ułatwiały ciężką pracę wykonywaną pod powierzchnią ziemi. Jednym z ich najważniejszych zadań jest również zapewnianie bezpieczeństwa górnikom. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi katalogami

Oferujemy elektryczne maszyny górnicze

• Rozruszniki stycznikowe RS-2

• Rozruszniki stycznikowe RS-05 w wersji RS-2

• Rozruszniki stycznikowe RS-05 w wersji podstawowej

• Rozruszniki stycznikowe RS-05 4-odpływowe

• Rozruszniki stycznikowe RS-05 niskopokładowe

• Rozruszniki stycznikowe RS-05 z uziemiaczem

urządzenia górnicze Przeznaczone są do zasilania i sterowania układów (rozdzielni) urządzeń górniczych.

Stosuje się je w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem.

Wyposażone są w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć.

Można je wykorzystywać zarówno podczas normalnej, niczym nie zakłóconej pracy, jak i w sytuacjach awaryjnych.

Rozrusznik stycznikowy RS-2

Instrukcja obsługi RS-2

Rys. do instrukcji obsługi

Szkice i schematy I

Szkice i schematy II

Rozrusznik stycznikowy RS-05

Instrukcja obsługi 2010

Rys. do instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi 2007

Szkice i schematy I

Szkice i schematy II

Szkice i schematy III

Szkice i schematy IV

Szkice i schematy V

Szkice i schematy VI

Szkice i schematy VII 

Szkice i schematy VIII

Tabliczka znamionowa

Tabliczka znaku CE

Rozrusznik stycznikowy RS-05 z uziemiaczem

Dokumentacja techniczna

Szkice i schematy I

Szkice i schematy II

Szkice i schematy III

Szkice i schematy IV

_________________________________________________

• Łączniki manewrowe uziemiające ŁMU

• Łączniki manewrowe przełączające ŁMP

urządzenia górnicze Łączniki uziemiające przeznaczone są do: załączania i wyłączania sieci, wykonania w sieci przerwy i uziemienia wyłączonego odcinka sieci.

Natomiast łączniki przełączające przeznaczone są do: załączania jednego odpływu naprzemiennie z dwóch stacji transformatorowych, wykonywania w sieci przerwy.

 Instrukcja obsługi 2010

Instrukcja obsługi 2005

Szkice i schematy I

Szkice i schematy II

Szkice i schematy III

Szkice i schematy IV

Szkice i schematy V

Szkice i schematy VI

_________________________________________________

• Zasilacze wentylatorowe 500V urządzenia górnicze Przeznaczane do zasilania i sterowania wentylatorów, w dołowej sieci energetycznej z izolowanym punktem neutralnym uzwojenia wtórnego o napięciu 3x500V (wersja ZWT-05) oraz 3x230V (wersja ZWT-02).

Przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem.

Instrukcja obsługi ZWT-05 i ZWT-1

Instrukcja obsługi ZWT-02

Szkice i schematy I

Szkice i schematy II

Szkice i schematy III

_________________________________________________

• Zasilacze jednofazowe do elektronarzędzi elektryczne wyroby dla górnictwa Przeznaczane do bezpośredniego zasilania pojedynczych jednofazowych odbiorników elektrycznych (w tym elektronarzędzi) w II klasie ochronności o napięciu 230V 50Hz, wymagających galwanicznego odseparowania od kopalnianych sieci niskonapięciowych.

Instrukcja obsługi 2005

Instrukcja obsługi 2010

Szkice i schematy I

Szkice i schematy II

Szkice i schematy III

 

_________________________________________________

• Pompowe zestawy zasilające elektryczne wyroby dla górnictwa Przeznaczone do zasilania i sterowania pomp, w dołowej sieci energetycznej z izolowanym punktem neutralnym uzwojenia wtórnego o napięciu 3x500V.

Instrukcja obsługi

Rys. do instrukcji obsługi

 

_________________________________________________

• Adaptery zabezpieczające elektryczne urządzenia dla górnictwa Umożliwiają podłączenie do gniazd 125A (63A) urządzeń górniczych wyposażonych w przewód zasilający przewidziany do podłączania do listwy zaciskowej.

Instrukcja obsługi

Załącznik do instrukcji obsługi

Szkice i schematy I

Szkice i schematy II

 

_________________________________________________

• Sygnalizatory świetlne elektryczne urządzenia dla górnictwa Urządzenia przeznaczone do optycznej sygnalizacji ruchu bądź zatrzymania pojazdów lub pieszych w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem S1 oraz do sygnalizacji stanu działania S-2.

Instrukcja obsługi

Szkice i schematy I

Szkice i schematy II

Szkice i schematy III

 

_________________________________________________

• Zestawy sterujące sygnalizacją ZSS-500 elektryczne urządzenia dla górnictwa Przeznaczone do sterowania sygnalizacją dwusygnałową w wyrobiskach podziemnych niezagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Instrukcja obsługi

Załącznik do instrukcji obsługi

Rysunki do Instrukcji obsługi

Szkice i schematy I

 

_________________________________________________

• Górniczy transformator zasilający elektryczne urządzenia dla górnictwa Przeznaczony do zasilania i sterowania odbiorników na napięcie 230V AC w dołowej sieci energetycznej z izolowanym punktem neutralnym uzwojenia wtórnego o napięciu 3x500V.

Instrukcja obsługi

Szkice i schematy I

Szkice i schematy II

Szkice i schematy III

 

_________________________________________________

• Modułowy zestaw łączeniowy elektryczne urządzenia górnicze Przeznaczony jest do łączenia kabli energetycznych o przekroju nieprzekraczającym 120mm w dołowej sieci elektroenergetycznej z izolowanym punktem neutralnym uzwojenia wtórnego o napięciu 3x500V.

Instrukcja obsługi

Szkice i schematy I

Szkice i schematy II

Szkice i schematy III

Szkice i schematy IV

 

_________________________________________________

• Puszki rozgałęźne     elektryczne urządzenia górnicze Przeznaczone są do łączenia kabli i przewodów w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych.

Instrukcja obsługi

Szkice i schematy

 

_________________________________________________

• Trakcyjny układ przepięciowy   elektryczne urządzenia górnicze Przeznaczony jest do ochrony sieci trakcyjnych przed wielokrotnymi przepięciami łączeniowymi.

Instrukcja obsługi I

Szkice i schematy I

Szkice i schematy II

 

_________________________________________________

• Kompensator silnikowy elektryczne urządzenia górnicze Służy do kompensacji mocy biernej silników asynchronicznych w dołowej sieci elektroenergetycznej z izolowanym punktem neutralnym uzwojenia wtórnego o napięciu 3x500V.

Instrukcja obsługi I

Szkice i schematy

_________________________________________________

• Łącznik spawarkowy    elektryczne urządzenia górnicze Służy do załączania i wyłączania elementów wykonawczych w instalacjach spawarkowych po stronie wtórnej transformatora spawalniczego.

Szkice i schematy I

Szkice i schematy II

Zdjęcia

_________________________________________________

• Elektroniczne układy zabezpieczające:

– Przekaźnik upływowy blokujący wraz z układem diodowym

– Przekaźnik ciągłości obwodu

elektryczne urządzenia górnicze Przekaźnik upływowy blokujący wraz z układem diodowym przeznaczony do kontroli stanu rezystancji izolacji w sieciach z izolowanym punktem neutralnym transformatora.

Przekaźnik ciągłości obwodu przeznaczony do kontroli ciągłości obwodu ochronnego w instalacjach elektrycznych z izolowanym punktem neutralnym transformatora, o dowolnym poziomie napięcia znamionowego sieci.

_________________________________________________

• Rozdzielacz górniczy                                                              elektryczne urządzenia górnicze Przeznaczony do rozdziału energii elektrycznej w dołowej sieci 500V z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (sieć IT) w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem.
Starter