Rozdzielacz górniczy RG-05

Rozdzielacz Górniczy przeznaczony jest do rozdziału energii, w dołowej sieci trój-fazowej o napięciu 500 V z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (system IT). Rozdzielacz przewidziany jest do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem.

Rozdzielacz Górniczy nie jest przeznaczony do bezpośredniego zasilania odbiorników energii elektrycznej.

Rozdzielacz górniczy wyposażony jest w przelotowy tor zasilający, z którego zasilane są bloki odpływowe wyposażone w rozłączniki izolacyjne (lub przełączniki w wersjach /U), z widoczną przerwą stykową (w każdym bloku), z którego zasilane są trzy, dwa, lub jeden tory odpływowe zabezpieczone przed skutkami zwarć.

DANE TECHNICZNE

Scroll to Top