Pompowy zestaw zasilający dużej mocy PZZ-05.*

Zestawy pompowe PZZ-05.130 lub PZZ-05.160 przeznaczone są do zasilania i sterowania urządzeń (głównie pomp), w dołowej sieci elektroenergetycznej z izolowanym punktem neutralnym uzwojenia wtórnego o napięciu 3 x 500 V. Zestawy przewidziane są do stosowania w wy-robiskach podziemnych zakładów górniczych, w pomieszczeniach niezagrożonych wybu-chem.

Zestawy PZZ-05.130/160 wyposażone są w torze zasilającym w rozłącznik izolacyjny z opcją uziemienia, z którego zasilany jest dobezpieczony tor stycznikowy. Odpływ wyposażony jest w silnikowe zabezpieczenie elektroenergetyczne MICOM od skutków zwarć, przeciążeń, obniżenia rezystancji izolacji oraz kontroli ciągłości obwodu ochronnego. Do kontroli działania zabezpieczenia upływowego zabudowano w zestawie przycisk kontrolny. Sterowanie torem stycznikowym odbywa się lokalnie przyciskami zabudowanymi na pokrywie czołowej ze-stawu lub zdalnie poprzez zastosowanie łącznika pływakowego. Zabudowane obwody sygnalizacji informują o stanach normalnej pracy i stanach awaryjnych.


DANE TECHNICZNE

Scroll to Top