Rozrusznik stycznikowy RS-05

Rozruszniki stycznikowe typu RS-05 przeznaczone są do zasilania i sterowania układów (rozdzielni) oraz urządzeń górniczych, w dołowej sieci trójfazowej o napięciu 500 V z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (system IT). Rozruszniki przewidziane są do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem.

Rozruszniki stycznikowe RS-05 wyposażone są w torze zasilającym w rozłącznik izolacyjny, z widoczną przerwą stykową, z którego zasilane są cztery, trzy, dwa, lub jeden tor stycznikowy dobezpieczony jednoodpływowo. Wszystkie odpływy mogą być wyposażone w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń, obniżenia rezystancji izolacji oraz kontroli ciągłości obwodu ochronnego. Do kontroli działania zabezpieczeń upływowych na odpływach zabudowano w rozruszniku przyciski kontrolne. Sterowanie torami stycznikowymi odbywa się lokalnie przyciskami zabudowanymi na pokrywie czołowej rozrusznika. Zabudowane obwody sygnalizacji informują o obecności napięcia zasilania, stanach normalnej pracy i stanach awaryjnych. Do wyłączenia awaryjnego rozrusznika służy przycisk grzybkowy z blokadą mechaniczną zabudowany centralnie na pokrywie czołowej.

DANE TECHNICZNE

Scroll to Top