Łączniki manewrowe uziemiające 1000V ŁMU-10

Łączniki manewrowe z serii ŁM-10 przeznaczone są do pracy jako łączniki pośredniczące, w dołowej sieci elektroenergetycznej z izolowanym punktem neutralnym uzwojenia wtórnego o napięciu 3 x 1000 V, pomiędzy odpływami stacji transformatorowej a elektryczną aparaturą manewrową.

Łączniki manewrowo-uziemiające typu ŁMU-10 przeznaczone są do:

  • załączenia i odłączenia sieci,
  • wykonania w sieci przerwy,
  • wykonania w sieci przerwy i uziemienia wyłączonego odcinka sieci.        

DANE TECHNICZNE:

Scroll to Top