Zestaw Zasilający Trójfazowy ZZT

Zestaw zasilający trójfazowy typu ZZT przeznaczony jest do zasilania i sterowania wentylatorami lub innymi odbiornikami, w dołowej sieci elektroenergetycznej z izolowa-nym punktem neutralnym uzwojenia wtórnego o napięciu 3 x 500 V dla odmiany ZZT-05 oraz 3 x 230 V dla odmiany ZZT-02. Zasilacz przewidziany jest do stosowania w wyrobi-skach podziemnych zakładów górniczych, w pomieszczeniach nie zagrożonych wybuchem.

Zasilacz typu ZZT wyposażony jest w torze zasilającym w rozłącznik izolacyjny, z którego zasilany jest dobezpieczony tor stycznikowy. Odpływ wyposażony jest w zabezpie-czenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń, obniżenia rezystancji izolacji oraz kontroli ciągłości obwodu ochronnego.

DANE TECHNICZNE

Scroll to Top