Zasilacz wentylatorowy trójfazowy ZWT

Zasilacz wentylatorowy trójfazowy typu ZWT przeznaczony jest do zasilania i sterowania wentylatorami lub innymi odbiornikami, w dołowej sieci elektroenergetycznej z izolowanym punktem neutralnym uzwojenia wtórnego o napięciu 3 x 500 V dla odmiany ZWT-05 oraz 3 x 230 V dla odmiany ZWT-02. Zasilacz przewidziany jest do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, w pomieszczeniach niezagrożonych wy-buchem.

Zasilacz typu ZWT wyposażony jest w torze zasilającym w rozłącznik izolacyjny, z którego zasilany jest dobezpieczony tor stycznikowy. Odpływ wyposażony jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń, obniżenia rezystancji izolacji oraz kontroli ciągłości obwodu ochronnego. Do kontroli działania zabezpieczenia upływowego zabudowano w zasilaczu przycisk kontrolny. Sterowanie torem stycznikowym odbywa się lokalnie przyciskami zabudowanymi na pokrywie czołowej zasilacza. Zabudowane obwody sygnalizacji informują o stanach normalnej pracy i stanach awaryjnych. Na pokrywie czołowej zabudowany jest wyłącznik awaryjny.


DANE TECHNICZNE

Scroll to Top