Kompensator mocy biernej KMB-AR

Kompensator mocy biernej KMB-AR/05 przeznaczony jest do stosowania, w dołowej sieci trójfazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (system IT) o napięciu znamionowym 500 V AC. Urządzenie przewidziane jest do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem.

Kompensator KMB-AR/05 przeznaczony jest do kompensacji mocy biernej grupy odbiorników. Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenia zwarciowe wszystkich odpływów kondensatorowych. Na elewacji zabudowany jest pulpit sterujący pracą urządzenia.


DANE TECHNICZNE

Scroll to Top