Betoniarka wolnospadowa BWA-200/G-AR

Betoniarki Wolnospadowe BWA-200/G-AR wyposażone w zestaw zasilający ZWT-05 firmy ALFA REMONT przeznaczone są do użytkowania w podziemnych zakładach górniczych w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i przystosowane są do zasilania z sieci elektroenergetycznych o napięciu 3x500V w układzie sieciowym IT (z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora). Wyposażenie i wykonanie betoniarek typu BWA-200/G-AR zapewnia możliwie maksymalne bezpieczeństwo w miejscach ich użytkowania, pod warunkiem przestrzegania postanowień przynależnych instrukcji, obowiązujących przepisów i innych wytycznych obowiązujących w ruchu zakładu górniczego.

Betoniarka Wolnospadowa BWA-200, zasilana jest silnikiem 3-fazowym z sieci IT o wartości napięcia 500V AC poprzez zestaw zasilający ZWT-05. Silnik elektryczny jest zabezpieczany przed przeciążeniem przekaźnikiem termicznym. Włączenie silnika następuje po naciśnięciu przycisku białego (ZAŁĄCZ), wyłączenie przez naciśnięcie przycisku czarnego (WYŁĄCZ) lub poprzez wciśnięcie wyłącznika awaryjnego na elewacji zestawu ZWT-05.

DANE TECHNICZNE

Scroll to Top