Górniczy transformator zasilający GTZ

Górniczy Transformator Zasilający typu GTZ przeznaczony jest do zasilania i sterowania odbiorników na napięcie 230 V AC w dołowej sieci energetycznej z izolowanym punktem neutralnym uzwojenia wtórnego o napięciu 3×500 V. Górniczy Transformator Zasilający przewidziany jest do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem.

Górniczy Transformator Zasilający wyposażony jest w torze zasilającym w rozłącznik izolacyjny z którego zasilana jest pierwotna strona transformatora. Transformator po stronie wtórnej może posiadać jeden, dwa, trzy lub cztery odpływy
230 V AC. Wszystkie odpływy wyposażone są w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń oraz obniżenia rezystancji izolacji. Do kontroli działania zabezpieczenia upływowego na obudowie transformatora zabudowano przyciski kontrolne.

Sterowanie odpływami 230 V odbywa się lokalne za pomocą przycisków zabudowanych na pokrywie czołowej. Do wyłączenia awaryjnego służy przycisk grzybkowy z blokadą mechaniczną.


DANE TECHNICZNE

 

Scroll to Top