Łącznik manewrowy uziemiający ŁMU

Łączniki manewrowe z serii ŁM przeznaczone są do pracy jako łączniki pośredniczące, w dołowej sieci elektroenergetycznej z izolowanym punktem neutralnym uzwojenia wtórnego o napięciu 3 x 500 V, pomiędzy odpływami stacji transformatorowej a elektryczną aparaturą manewrową.

Łączniki manewrowo-uziemiające typu ŁMU przeznaczone są do:
• załączenia i odłączenia sieci,
• wykonania w sieci przerwy,
• wykonania w sieci przerwy i uziemienia wyłączonego odcinka sieci.

Łączniki posiadają napęd ręczny. Wyposażone w dwa identyczne rozłączniki izolacyjne, z widoczną przerwą zestykową ( widoczną sygnalizacją stanu styków w przypadku zastosowania aparatu firmy Telergon), połączone mechanizmem z napędem ręcznym umożliwiającym uzyskanie trójpozycyjnego położenia zestyków łącznika, które obejmują następujące stany: wyłączenie obydwu rozłączników oraz na przemian załączenie jednego rozłącznika przy stanie wyłączenia drugiego rozłącznika.

DANE TECHNICZNE

Scroll to Top