Modułowy zestaw łączeniowy MZŁ

Modułowy Zestaw Łączeniowy MZŁ przeznaczony jest do łączenia kabli energetycznych o przekroju nie przekraczającym 120 mm2 w dołowej sieci elektroenergetycznej z izolowanym punktem neutralnym uzwojenia wtórnego o napięciu 3 x 500 V. Zestawy przewidziane są do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, w po-mieszczeniach nie zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Zestawy wyposażone są w zależności od zamówienia w listwy łączeniowe pozwalające na łączenie żył kabli energetycznych z końcówkami oczkowymi jak również gołych (nie zaprawionych)
Zestawy MZŁ-1 składają się z dwóch modułów tj.:
• moduł łączeniowy – wyposażony jest w listwę łączeniową 120 mm2 oraz w listwę 10 mm2 służącą do podłączenia zasilania drugiego modułu,
• moduł oświetleniowy – wyposażony jest w torze zasilającym w rozłącznik izolacyj-ny DILOS 00 z którego zasilany jest transformator bezpieczeństwa o mocy 50 VA zabezpieczony od strony pierwotnej i wtórnej. Do modułu oświetleniowego poprzez wpust kablowy PG16 i przewód oponowy 2×2,5 mm2 podłączona jest lampa przemysłowa z siatką ochronną wraz ze źródłem światła o mocy max. 50W zasilana napięciem bezpiecznym 24V AC. Sterowanie lampą zewnętrzną odbywa się lokalnie łącznikiem zabudowanym na drzwiach modułu oświetleniowego.


DANE TECHNICZNE

Scroll to Top