Sygnalizator akustyczno-optyczny S3

Urządzenie przeznaczone jest do akustyczno-optycznej sygnalizacji przedrozruchowej w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem. Sygnalizator zasilany napięciem od 24 VAC. Wyprowadzenia zacisków wewnątrz sygnalizatora pozwalają na dowolne sterowanie sygnałami. Aparatura elektryczna sygnalizatora umieszczona jest w obudowie o stopniu ochrony IP54.

DANE TECHNICZNE

Scroll to Top