Zasilacz jednofazowy górniczy ZJG

Zasilacz jednofazowy górniczy typu ZJG jest urządzeniem elektrycznym górniczym w wykonaniu normalnym, przewidziany jest do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niemetanowych w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem.
Zasilacz przeznaczony jest do bezpośredniego zasilania pojedynczych jednofazowych odbiorników elektrycznych (w tym elektronarzędzi) w II klasie ochronności o napięciu 230 V 50 Hz, wymagających galwanicznego odseparowania od kopalnianych sieci niskonapięciowych, 3-fazowych z izolowanym punktem neutralnym transformatora (system IT) o napięciu znamionowym 500V 50 Hz. Zasilacz wyposażony jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć i przeciążeń.

DANE TECHNICZNE 

Scroll to Top