Pompowy zestaw zasilający z sofstartem PZZ-05/S

Zestawy PZZ-05._/S wyposażone są w softstarter umożliwiający łagodny rozruch takich odbiorników jak: wentylatory, pompy oraz inne urządzenia silnikowe w sieci trójfazowej o napięciu 500 V z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (system IT). Zestawy przewidziane są do stosowania w zakładach górniczych niezagrożonych wybuchem lub w innych miejscach niezagrożonych wybuchem.

Zestawy PZZ-05._/S wyposażone są w torze zasilającym w rozłącznik izolacyjny, stycznik, bezpieczniki mocy oraz softstarter. Zestawy wyposażone są w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń, obniżenia rezystancji izolacji oraz kontroli ciągłości obwodu ochronnego. Do kontroli działania zabezpieczeń upływowych na elewacji urządzenia zabudowano przyciski kontrolne. Sterowanie torem stycznikowym odbywa się lokalnie przyciskami zabudowanymi na pokrywie czołowej lub zdalnie. Zabudowane obwody sygnalizacji informują o obecności napięcia zasilania, stanach normalnej pracy i stanach awaryjnych. Do wyłączenia awaryjnego służy przycisk grzybkowy z blokadą mechaniczną zabudowany centralnie na pokrywie czołowej.

DANE TECHNICZNE

Scroll to Top