Sygnalizatory świetlne S-1, S-2

Urządzenie przeznaczone jest do optycznej sygnalizacji ruchu bądź zatrzymania pojazdów lub pieszych w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem. Sygnalizator może być zasilany napięciem od 24 VAC do 230 VAC lub od 24 VDC do 260 VDC. Wyprowadzenia zacisków wewnątrz sygnalizatora pozwalają na dowolne sterowanie sygnałami. Aparatura elektryczna sygnalizatora umieszczona jest w obudowie o stopniu ochrony IP54.

DANE TECHNICZNE

Scroll to Top