Układy PCO, PUB, ZD-A

Przekaźnik kontroli ciągłości obwodu ochronnego typu PCO jest elektronicznym, specjalizowanym przekaźnikiem przeznaczonym do kontroli ciągłości obwodu ochronnego w instalacjach elektrycznych w sieciach z izolowanym punktem neutralnym transformatora, o dowolnym poziomie napięcia znamionowego sieci. Przekaźnik może być także stosowany w obwodach sterowniczych z kontrolą ciągłości obwodu (zwarcie lub przerwa).

Przekaźnik upływowo-blokujący typu PUB-05 jest elektronicznym, specjalizowanym przekaźnikiem przeznaczonym do kontroli stanu rezystancji w sieciach o napięciu do 500 VAC, z izolowanym punktem neutralnym transformatora. Przekaźnik kontroluje stan izolacji doziemnej przewodu zasilającego wraz z podłączonym odbiornikiem, przy czym pomiar odbywa się w stanie beznapięciowym. Układ we współpracy z łącznikiem głównym zapewnia zablokowanie podania napięcia na odbiornik, w przypadku obniżenia się rezystancji izolacji poniżej progu zadziałania. Obwód pomiarowy przekaźnika współpracuje z gwiazdą diodową ZD-A, podłączoną poprzez normalnie zamknięty styk pomocniczy łącznika głównego mierzonego odpływu.

DANE TECHNICZNE

Scroll to Top