Zestaw kopalniany ZK-10

Zestaw Kopalniany typu ZK przeznaczony jest do zasilania i sterowania układów, rozdzielni oraz maszyn i urządzeń górniczych, w dołowej sieci trójfazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (system IT) o napięciu znamionowym 1000V AC. Zestaw przewidziany jest do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem.

Zestaw Kopalniany typu ZK wyposażony jest w torze zasilającym w rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą zestykową,  z pozycją uziemienia, z którego zasilane są tory stycznikowe dobezpieczone jednoodpływowo. Wszystkie odpływy wyposażone są w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, obniżenia rezystancji izolacji oraz kontroli ciągłości obwodu ochronnego. Sterowanie torami stycznikowymi odbywa się lokalnie przyciskami zabudowanymi na pokrywie czołowej zestawu lub zdalnie z maszyny górniczej (tylko odpływy z gniazdami 125A). Zabudowane obwody sygnalizacji informują o obecności napięcia zasilania, stanach normalnej pracy i stanach awaryjnych. Do wyłączenia awaryjnego zestawu służy przycisk dłoniowy z blokadą mechaniczną zabudowany na pokrywie czołowej.

DANE TECHNICZNE

Scroll to Top