Czujnik ruchu SENSIQ-AR

Urządzenie przeznaczone jest do automatycznego sterowania oświetleniem w wyrobiskach górniczych. Wyposażone jest w pirodetektory, które odbierają niewidzialne promieniowanie cieplne, emitowane przez ludzi. Zarejestrowane w ten sposób promieniowanie cieplne przetwarzane jest przez układ elektroniczny, powodując włączenie podłączonego odbiornika energii.
Czujnik przewidziany jest do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem.

DANE TECHNICZNE

Scroll to Top