Adapter zabezpieczający AZ

Adapter zabezpieczający AZ umożliwia podłączanie do gniazd 125 A (63 A) urządzeń górniczych wyposażonych w przewód zasilający przewidziany do podłą-czania do listwy zaciskowej. Adapter zabezpieczający umożliwia zabezpieczenie odpływu wkładkami topikowymi o indywidualnie dobranej wartości nie przekraczającej 32A.

Aparatura elektryczna adaptera AZ umieszczona jest w obudowie o stopniu ochrony IP54. Pokrywa czołowa zestawu mocowana jest do obudowy za pomocą czterech śrub M6. Do-datkową ochronę stanowi łącznik krańcowy przerywający obwód sterowniczy w momencie otwarcia pokrywy czołowej.

DANE TECHNICZNE

Scroll to Top