Rozrusznik stycznikowy RS-05

Rozruszniki stycznikowe typu RS-05 przeznaczone są do zasilania i sterowania układów (rozdzielni) oraz urządzeń górniczych, w dołowej sieci trójfazowej o napięciu 500 V z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (system IT). Rozruszniki przewidziane są do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem.

DANE TECHNICZNE